Montaj Sistemleri

Montajda kalite güvence önem arz etmektedir. Elabo montaj sistemi test ve denetleme istasyolarının montaj süreçlerine entegre edebilmektedir. Denetim direk arıza çıkabilecek yerde uygulanmaktadır. Bu sistem ve tekli çalışma tezgahları ile beraber, kompleks ve birbirine bağlı montaj alanları kurulabilmektedir. Montaj sistemi manuel ve yarı otomatik uygulamalarda kullanılmaktadır.

 

 


Entegre Kalite Güvence
Elabo montaj sistemi TaMas entegre kalite güvence için tasarlanmıştır.
  

Montage 1 neu 


Yüksek Kalitede Çalışma Tezgahları
TaMas montaj için eksiksiz bir çalışma tezgahı sistemidir. Ürün yelpazesi masa sistemleri, servis rafları, konveyör sistemlerine güç kanynağı ve basınçlı hava tedariği ile beraber yüksek performanslı veri yolu sistemi EDV- bağlantılarını da kapsamaktadır.
  

Montage 2 neu 


Montage 3 neu   Entegre Denetim Teknolojisi
Erken üretim aşamalarında yapılan denetimler yorucu sökme ve tamir işlemlerini engellemektedir. Bu öne alınmış denetimler tüm denetim konseptine dahil edilebilmektedir, bu sebepten dolayı son denetim sadece ön denetimlerin başarısından sonra başlatılabilmektedir. Elabo burada ağ bağlantılı bir çözüm sunmaktadır. 

Denetim teknoloji çözümlerinin entegresi optimal bir üretim akışı sağlamaktadır. Yabancı arabirim kullanımından kaçınılması çevrim süresi kayıplarını ortadan kaldırmaktadır. Ürünlerin iletilmesi ürün denetimine bağlı olarak, arızalı bir ürünün daha fazla işlenmesine engel olmaktadır. Etiketleme sistemi ürünün işlem ve denetim aşamasını işaretlemektedir. Bu işlemin otomatik tanımlanmasında barkot tarayıcısı gibi veri toplama cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar aynı zamanda denetim sisteminin ön hazırlığını veya ayarlanmasını yapmaktadır. Denetim numunelerinin farklı yerlere taşınması, denetim teknolojisinin denetim hattına entegre edilmesiyle beraber uygulanmak zorunda kalmayabilmektedir.

 

     

Montage 4 neu   Kullanıcı Güvenliği
Yüksek gerilim ölçümü için kullanılan denetleme kafesleri gibi kullanıcıyı koruma amaçlı bileşenler ürün yelpazesinin önemli bir parçasıdır.
     

Montage 5 neu   RP Bağlantısı ve Montaj ile Denetim için Görsel Destek!
  • Üretim ve denetim aşamasının geri bildirimi lojistik kontrolü için EDV’a yapılmaktadır
  • Montaj aşamaları ve parça listeleri her çalışma tezgahında gösterilebilmektedir. Bununla beraber montaj gücü desteklenmektedir.
  • Montaj kılavuzları elektronik formatta mevcuttur ve gerektiği taktirde her ürün için otomatik olarak görüntülenebilmektedir.
  • Montaj kılavuzuna eklenmesi gereken ürün değişiklikleri, gereken birimlere ağ ile otomatik olarak dağıtılabilmektedir. Bu sayede montaj kılavuzları güncelliği garanti edilmektedir. Basılı versiyonlar bu durumda dezavantajlı olmaktadır.
  • Ürünlerin seri numarası ve denetim sonucunun geri bildirimi firmanın izlenilebilirliğini sağlamaktadır. Bu sayede tamamlanan uygulamalar ayırtılabilmekte ve teslim tarihleri veya gecikmeler gibi hadiseler hakkında detaylı bilgi verilebilmektedir.

Montage 6   Daha Yüksek Konsantrasyon
Elabo’nun montaj sistemleri muazzam bir ergonomiye sahiptir. Kullanıcının yükünü hafifletmekle beraber, konsantrasyon güçlenmesini ve hata oranının düşmesini sağlamaktadır.
     

Montage 7   Karlılığı Güvence Altına Alan Esneklik
Sistem moduler bir düzende yapılandırılmıştır. İşlem proseslerinde uzantılar veya uyarlamalarla yapılacak değişikliler hızlı ve uygun maliyetlerle uygulanabilmektedir.